naujienos produkcija technologija žygių aprašymai straipsniai

Straipsniai

Vandens turizmo terminų žodynas


Tekstas: Alvydas Barzdėnas

2004 06 10


Achterštevenis – achteršteven
Karkasinės baidarės karkaso užpakalinės dalies detalė.

Atgalinė banga – revers wave – otbojnyj val
Banga, susidaranti prieš kliūtį prispaudimo vietoje, jei srovės greitis nedidelis.

Atrama į vandenį – brace – opora na veslo
Atsirėmimas horizontaliai laikoma irklo mente į vandens paviršių, siekiant išlaikyti laivelio pusiausvyrą.

Atstūmimas – ottalkivanije
Valdymo yris priešingas pritraukimui, kai lygiagreti laivelio bortui irklo mentė nardinama į vandenį prie pat borto ir didele jėga stumiama tolyn nuo jo; rezultate laivelis pasislenka į priešingą pusę.

"Bačka" – hole – bočka
Putų duobė, susidariusi po nuopylos ar didelio akmens.

Baidarė – kayak – baidarka
Siauras smailiais dengtais galais dvimenčiu baidariniu irklu varomas laivelis.

Baidarinis irklas – kayak paddle – baidaročnoje veslo
Dvimetrinis 2 – 2,5 m ilgio irklas, kuriuo vienas irkluotojas irkluoja pakaitomis iš abiejų laivelio šonų.

Debitas – flow – raschod vody, debit
Vandens tūris, pratekantis upės skerspjūviu per vieną sekundę.

Dvisluoksnė pripučiama plaukimo priemonė – two layer inflatable boat – dvuchslojnoe naduvnoje sredstvo splava
Pripučiamas laivelis, sudarytas iš vidinių orą laikančių balionų, aptrauktų tvirtu slidžiu apvalkalu, suteikiančiu norimą formą ir atsparumą.

Eiklumas – chodchost
Laivo sugebėjimas minimaliomis irkluotojo ar variklio sąnaudomis išvystyti didžiausią greitį.

Eskimiškas atsivertimas – escimo roll – eskimoskij perevorot
Kajako grąžinimas į normalią padėtį po overkilio tam tikrais staigiais sinchroniškais irkluotojo liemens ir irklo judesiais.

Falšbortas – falšbort
Viršutinė, kokpitą formuojanti karkasinės baidarės karkaso detalė prie kurios tvirtinasi apvalkalas.

Forštevenis – forsteven
Karkasinės baidarės karkaso priekinės dalies detalė.

Gelbėjimo liemenė – lifejacket, lifevest – spasžilet
Liemenė su standžiais arba pripučiamais plūdrumo elementais, skirta iškritusio iš laivo žmogaus pasyviam plūdrumui užtikrinti.

Gondola – tube – gondola
Turistinio katamarano vienas iš pripučiamų korpusų.

"Grybas" – poganka
Vandens paviršių paaukštėjimas dėl vertikaliai į viršų kylančios srovės.

Hermomaišas – drybag, waterproof bag – hermomešok
Plastikinis maišas su specialia sandarinimo sistema, skirtas drabužiams, fotoaparatūrai ir kitiems vandens turisto reikmenims apsaugoti nuo sušlapimo.

Kajakas – kayak – kajak
Vienvietė baidarė.

Kanoja – canue – kanoja
Siauras aukštyn riestais galais atviro kokpito laivelis, irkluojamas vienmenčiais kanojiniais irklais. Nuo baidarės skiriasi forma, aukštesniais bortais, didesne keliamąja galia.

Kanojinis irklas – canoe paddle – kanojnoje veslo
Vienmentis truputį trumpesnis negu žmogaus ūgis irklas su "T" formos rankena, skirtas irklavimui ar laivelio valdymui iš vieno borto pusės.

Karkasinė baidarė – folding kayak,SOF – karkasnaja baidarka
Baidarė, sudaryta iš surenkamo metalinio, medinio ar plastikinio karkaso, aptraukto stipriu vandeniui nepralaidžiu apvalkalu.

Karkasinė pripučiama baidarė – folding-inflatable kayak – karkasno–naduvnaja baidarka
Karkasinė baidarė su papildomais pripučiamais elementais tarp karkaso ir apvalkalo.

Katamaranas – katamarane, cataraft – katamaran
Laivas, susidedantis iš dviejų aptakios hidrodinaminės formos korpusų, sujungtų tarpusavy rėmu arba tilteliu. Turistinių katamaranų korpusai pripučiami.

"Katilas" – hydraulic – kotiol
Netvarkingas putų darinys, susidaręs pasagos formos nuopylos apačioje dėl įvairiomis kryptimis krintančių srovių.

Keliamoji galia – load capacity – gruzopodjomnost
Maksimalus laivelio apkrovimas, leidžiantis tam tikromis jo eksploatavimo sąlygomis saugiai plukdyti žmones ir krovinį.

Kilsonas – kilson
Karkasinės baidarės karkaso dugno detalė – "kopetėlės"

Kokpitas – cockpit – kopkit
Vidinė laivelio ertmė, kur patalpinami kroviniai ir žmonės.

Krioklys – waterfall – vodopad
Vandens kritimas žemyn didesniu negu 45 laipsnių kampu (rusiškoje turistinėje literatūroje dažnai kriokliu vadinamas ir mažesnio kampo staigus vandens perkritimas).

Kurso pastovumas – ustojčivost
Laivo savybė laikytis plaukimo krypties, nesisukinėjant į šonus.

Laivagalis – stern – korma
Užpakalinė laivo dalis.

Locija – locija
Upės atkarpos detali schema, su pažymėtomis kliūtimis, judėjimo linija ir aprašymu.

Manevringumas – manevrenost
Laivo savybė staigiai pakeisti savo judėjimo kryptį arba ankstesnę padėtį.

Midelis – beam – midel
Plačiausia laivo dalis.

"Morka" – trow bag – "morkovka", spaskonec
Gelbėjimo virvė, viename gale turinti plūdrumo elementą su pritvirtintu karabinu. Paprastai metama nuo kranto iškritusiems iš laivelio žmonėms arba apvirtusiai plaukimo priemonei pritraukti prie kranto.

Nosis – bow – nos
Priekinė laivo dalis

Nuotėkio modulis – flows module – modul stoka
Vandens tūris per vieną sekundę sutekantis į upę iš jos baseino 1 kvadratinio km ploto.

Nuolydis – gradient – uklon
Vandens paviršiaus aukščių skirtumas, tenkantis vienam upės ilgio kilometrui. .

Nuopyla (nuolaja) – drop – sliv
Laiptelis upės vagoje, kur vandens lygis staigiai pažemėja.

"Piltuvas" – voronka
Vieta galingo sūkurio centre, kur dėl vertikalaus vandens judėjimo gilyn susidaro kūgio formos įdubimas vandens paviršiuje.

Plaustas – raft – plot
Stačiakampio formos plaukimo priemonė (iš rastų, pripučiamų talpų ir panašiai), valdoma priekyje ir gale įrengtais vairais arba kanojiniais irklais.

Plūdrumo atsarga – zapas plavučesti
Vandens masės galinčios užpildyti visą laivelio kokpitą ir pripučiamų elementų tūrį santykis su keliamąją galia.

Pripučiama baidarė – inflatable kayak – naduvnaja baidarka
Berėmė baidarė, kuriai formą ir standumą suteikia kelių pripučiamų elementų kombinacija.

Prispaudimas – prižim
Vieta, kur stipri srovė upės posūkyje atsitrenkia į krantą arba uolą upės vagoje.

Raft tipo plaustas – raft – raft
Didelė, plati pripučiama valtis užriestais bukais galais turinti savaiminio sausinimo sistemą. Valdoma kanojiniais arba (ir) valtiniais irklais. Dažniausia naudojama komerciniam turistų plukdymui mažo ir vidutinio sudėtingumo upėmis.

Rėva – shoal – šivera
Greitesnės srovės upės atkarpa su kyšančiais iš vandens akmenimis ir stovinčiomis bangomis.

Savaiminio sausinimo sistema – self bailing floor – sistema samoosušenija
Speciali laivo dugno konstrukcija, užtikrinant staigų į kokpitą patekusio vandens pašalinimą. Dažniausiai naudojama šiuolaikinėse pripučiamose turistinėse plaukimo priemonėse.

Slalominė technika – slalomnaja technika
Specialūs irklavimo būdai, įvairių laivelio valdymo yrių visuma, skirta laiveliui valdyti, plaukiant tarp kliūčių.

Slenkstis – rapid – porog
Didelio nuolydžio upės atkarpa su įvairių kliūčių (nuopylų, krioklių, “bačkų”, prispaudimų ir t.t.) visuma.

Stovinčios bangos – haystacks – stojaščije valy
Vienoje vietoje pulsuojančios bangos, susidarančios ten, kur stipri srovė atsitrenkia į povandeninę kliūtį ar stovintį vandenį.

Stovumas – ostojčivost
Laivo savybė neapsiversti, kai jį veikia apverčiamosios jėgos.

Stringeris – stringer – stringer
Karkasinės baidarės išilginis karkaso elementas.

Sudėtingumo kategorija – gradie, class – kategorija složnosti
Pagal tarptautinę klasifikaciją upės ar atskiro jos ruožo sudėtingumo kategoriją apsprendžia:
1) kliūčių buvimas upėje,
2) galimybė numatyti laivelio judėjimo liniją,
3) pasekmės, jei plaukiama nesilaikant šios linijos.
Skiriamos šešios sudėtingumo kategorijos.

Sukamasis yris – sweep stroke – dugovoj grebok
Irklo judėjimas lanku (paga ar prieš laikrodžio rodyklę) išlaikant irklo mentę statmeną judėjimo krypčiai.

Sūkurys – whirlpool – ulov
Vandens srauto judėjimas ratu ten, kur greita srovė atsitrenkia į stovintį vandenį.

Šalmas – helmet – kaska
Specialus plastikinis galvos apdangalas, saugantis irkluotojo galvą (įskaitant smilkinių sritį) nuo smūgių į kliūtis.

Šoninis pritraukimas – sculling draw – bokovoje pritiaženije
Vienas iš valdymo yrių, skirtas laivelio paslinkimui į šoną, statmenai plaukimo krypčiai. Lygiagreti laivo bortui irklo mentė išnešama kiek galima į šoną, panardinama į vandenį ir stipriai traukiama link borto, statmena jam kryptimi.

Španhautas – španhaut
Karkasinės baidarės skersinis karkaso elementas.

Valtiniai (akademiniai) irklai – oars – raspašnyje vesla
Specialiuose įtvaruose prie abiejų valties bortų tvirtinamų irklų pora, pagrindinai skirta irkluoti ramiame vandenyje, irkluotojui sėdint nugara į plaukimo kryptį.

Vandens slalomas – vodnyj slalom
Plaukimas irkliniu laiveliu stiprioje srovėje tarp dideliu tankumu išsidėsčiusių natūralių arba dirbtinių kliūčių.

Tiesusis yris – forward stroke – priamoj grebok
Yris, kai statmena laivelio bortui irklo mentė juda išilgai borto.

Užkabinimas – zacep
Valdantysis yris, nukreipiantis greičiau už srovę judantį laivelį lanku į kurią nors pusę. Irklo mentė juda arba tiesiog fiksuojama vandenyje 45 laipsnių kampu laivelio judėjimo krypčiai.

Užtvanka – dam – plotina
Dirbtinė užtvanka skersai visą upės vagą, skirta vandens lygiui reguliuoti.

Užvartos – log–jam – zaval
Skersai visą upę ar protaką suvirtę ar potvynio sunešti medžiai.

Žvalgyba – scouting – razvedka
Detalus sudėtingos upės atkarpos apžiūrėjimas, įvertinant praplaukimo galimybę, ir, jei yra tokia galimybė, nustatant laivelio judėjimo liniją.

DRAKAR © 2010 – 2021
Norėdami daugiau sužinoti apie jus dominantį laivo modelį arba užsakyti nestandartinį gaminį skambinkite: +370 686 03309
arba rašykite: drakarlt@gmail.com