naujienos produkcija technologija žygių aprašymai straipsniai

Straipsniai

Turistinio laivyno monstrai


Tekstas: Alvydas Barzdnas

Nuotraukos: V. Suslinas, M. Voskresenskis, S. Lagoda, E. Kovalevskis, V. Zabojevas

2006 01 25


Skiriu talentingo turistini laiv konstruktoriaus, puikaus mogaus ir draugo Aleksejaus Grigorjevo atminimui.

Visi, kas bent kart mirk vandenyje irklus, ino tokius turistinius laivus, kaip kajakas, baidar, kanoja, katamaranas, raftas. Tai populiarios turistins plaukimo priemons, kuri jei kas nors ir nra pats naudojs, tai bent mats filmuose, skaits ar iaip kak girdjs. Taiau be mint egzistuoja visa eil originali ir sakyiau, egzotik turistini laiv konstrukcij, apie kurias i laik jaunoji pradedani vandeninink karta maai k ino.

Dauguma i konstrukcij skirtos veikti ypa sudtingiems kaln upi ruoams, pasiymintiems labai dideliu nuolydiu ir nemau debitu.

inoma, iais laikais, ypa vakar alyse sudtinguose marrutuose daniausiai naudojami patys manevringiausi i turistini laiv vienvieiai polietileniniai kajakai. Vis dlto, esant dideliam ups nuolydiui ir debitui vienu metu, net ekstra klass kajakininkas turi labai maai ans veikti vien po kitos sekanias klitis, jei nra galimybs tarp j pailsti. Buvusios Soviet Sjungos alyse, kur ilg laik buvo plaukiojama tuo, k patys turistai savo rankomis sugebdavo pasigaminti, sudtingiems, ypa dar niekieno nepraplauktiems upi ruoams turmuoti buvo stengiamasi panaudoti tokias plaukimo priemones, kurios tais laikais galjo utikrinti maksimal pasyv saugum. inoma, dl to gerokai sumaja ekipao vaidmuo ir plaukimo sportikumas. Taiau iuo atveju saugumas ir pats ekstremaliai sudtingo ruoo praplaukimo faktas ymiai svarbesni. Inykus "geleinei udangai" ir plsteljus i Vakar polietilenini kajak bangai, dalis mint konstrukcij praranda populiarum ir po truput umirtamos, kitos, (kaip, pavyzdiui, karabuberis) dar labiau populiarja, atsiradus galimybms panaudoti jas viso pasaulio upse.

Trumpai apvelgsiu pagrindinius toki plaukimo priemoni tipus, o kartu ir j atsiradimo bei vystymosi istorij.

Prie 30 ir daugiau met, kai masiniam turizmui Soviet Sjungoje buvo naudojamos tik karkasins baidars ir gumins gelbjimo valtys, sudtingesniems vandens marrutams veikti turistai patys i pripuiam mediniu rmu sujungt moduli gaminosi plaustus. Plaustas buvo valdomas sielio principu, t.y. priekiniu ir upakaliniu vairais stumdomas skersai srov, aplenkiant klitis. Nors nuosavo greiio srovs atvilgiu plaustas neturjo (iskyrus neym slydim emyn dl ups nuolydio), taiau dka didelio vair meni ploto ir kot ilgio, valdsi gana efektyviai. Didiul keliamosios galios atsarga leido saugiai veikti rimtas klitis didelse upse, jei tik leisdavo laivo gabaritai. I tobuliausi tokio tipo konstrukcij reikt paminti novosibirskieio A. Saniovo plaust su skersai idstytomis gondolomis ir paemintu deniu tarp j, taip pat Indo upje naudot ek plaust "Matilda", kur sudar kelios iilgins, labai didelio diametro gondolos, sujungtos tik skersiniais rmo elementais.

sisavinus didisias upes, vandens turist vilgsniai vis labiau krypo i upi auktupius ir intakus, kuriems dl didelio nuolydio ir klii tankumo plaust gabaritai buvo per dideli. Kaip tik tuo metu (apie atunto dvideimto amiaus deimtmeio vidur) pasirod pirmieji keturvieiai turistiniai katamaranai (konstrukcijos autoriumi laikomas maskvietis S. Papuas), kuri gabaritai (madaug 2x5m) buvo maesni u plaust. Be to katamaranas, skirtingai nuo plausto, galjo judti priek, o jo konstrukcija buvo ymiai paprastesn ir greiiau sumontuojama. Dl i savybi keturvieiai katamaranai labai greitai ipopuliarjo. Vis dlto sudtingose didelio debito upse jie ekipao saugumu nusileido plaustams dl maesnio trio ir blogesnio valdymo efektyvumo.

Siekiant apjungti gersias katamarano ir plausto savybes, devintajame prajusio amiaus deimtmetyje prasidjo intensyvi technin kryba. Amerikoje tuo metu pasirod pirmieji turizmui pritaikyti raftai su savaiminio sausinimo sistema, valdomi vienu metu kanojiniais ir valtiniais irklais. Pastarieji, i principo, atstojo vairus rusikuose plaustuose, tik buvo idstyti skersai judjimo krypiai, todl apart poski galjo suteikti plaustui ir teigiam greit. Raftas puikiai usirekomendavo kaip komercinis ir poilsinis laivas, taiau sudtingiems marrutams netiko dl strigimo bakose, nepakankamo stabilumo ir ypa dl nepatogios irkluotoj sdsenos ant laivo borto, sitvirtinant tik koj pdomis. Amerikieiai, pamat rusikus katamaranus Kolorado upje, operatyviai pagamino ir savj katamarano variant, vadinam kataraftu ir valdom valtiniais irklais. Taiau kaln upse jis didesnio populiarumo negijo, plaiau imtas naudoti tik poilsiui ir vejybai. Bandant sukryminti katamaran su raftu, Vakaruose atsirado dar viena konstrukcija rederis. Tai bermis katamaranas su pripuiamais skersiniais ir dugnu. Deja, jo savybs pasirod dar prastesns, nei rafto. Todl Vakar alyse spariai pradjo plisti plaukiojimas kajakais.

Rusijoje vl savo od tar sibirieiai. Tomsko vandenininkai K.Eriksonas ir A.Kutilovas pasil originali konstrukcij pavadint "arnyru". J sudaro dvi statmenai ups srovei idstytos trumpos didelio diametro gondolos, sujungtos viena iilgine kartimi. Du irkluotojai sdintys kiekvienas ant savo gondolos valdo plaust kanojiniais irklais. i sistema transformavosi naujus irklinius plaustus: "valet"su dviem skersinmis gondolomis ir dviem iilginiais rmo elementais ir "ester"su trimis ir daugiau skersini gondol ir keturiais irkluotojais.

Naujieji laivai tapo gana populiars, jais praplaukta nemaai sudting Sibiro ir Vidurins Azijos upi. Pagrindinis j, kaip ir senj plaust, minusas nesugebjimas plaukti greiiau u srov ir vis dar iek tiek didoki gabaritai maoms technikai sudtingoms upms. Vart bei lau ios ups ir keturvieius katamaranus. Todl devinto deimtmeio viduryje pasirod ymiai trumpesni ir iek tiek siauresni u keturvieius dvivieiai kanojiniais irklais valdomi katamaranai. Pirmieji dvivieiais katamaranais plaukioti kaln upse pradjo Sibiro ir Lietuvos ("Vikingai" klubo) vandenininkai. 1988 metais Sauliaus Jukeviiaus ir Rimo Tautvydo vadovaujama msiki komanda susitikusi Maosios Sumultos upje Altajuje su Tomsko turistais turjo prog palyginti nepriklausomai vieni nuo kit sukurtus naujuosius laivus. Ms dvivieiai katamaranai buvo ilgesni (3,5 4,0 m) ir maesnio diametro (0,50 0,60 m), t.y. artimi iuolaikiniams universalios paskirties dvivieiams katamaranams. Sibirieiai jau tada orientavosi maas labai didelio nuolydio upes, todl j laivai buvo gerokai trumpesni (2,8 3,2m) ir iek tiek storesnmis gondolomis (vir 0,60m). Nors Sumulta nra jau labai maa, savo laivais tomskieiai skmingai veikinjo visas jos klitis vartsi tik maiau patyrs ekipaas. Metais anksiau altajieio Aleksandro Provatorovo komanda 2,8 metro ilgio katamaranu praplauk vis Bakaus, neapsinedami n vienos klities! Po to ikart band turmuoti "fantastikai sudtingu" laikom kairj Bakauso intak ebdar, kurio emupyje vis dlto ustrigo. 1992 metais i Bakauso ebdar persimet ir ms klubo komanda su standartiniais dvivieiais katamaranais, vadovaujama Artro Ridiko. Jiems pavyko praplaukti beveik vis up, iskyrus negabaritin ruo netoli ioi. Apsineinti kai kurias spdingo ebdaro kanjono atkarpas buvo priversti net amerikiei kajakininkai 2004 metais.

Taigi dviviei katamaran atsiradimas "stumteljo" vandens turistus aukiau link kaln upi itak ir priartino prie kajak nios. O po 2000 j met tarp tarp i dviej laiv grupi sispraud ypatingai stabils pripuiami kajakai "Said" ir "Edelveisas".

Taiau dar viena nia liko laisva. Tiek dvivieiai katamaranai, tiek kajakai, esant vienu metu dideliam nuolydiui ir debitui negaljo utikrinti saugaus praplaukimo. i problem buvo bandoma sprsti, didinant dviviei katamaran tr pagrindinai gondol diametro sskaita. Rezultate pakilo auktyn laivo svorio centras, o irkluotojams pasidar sunkiau pasiekti vanden. Kad to ivengti, buvo sugalvotas "kupranugario" formos katamaranas su paeminta iki gondolos diametro irkluotojo aiktele, o "altajietika" sdsena ant gondolos ir daikt, pakeista kanojinio tipo klpjimu, apergus speciali metalin ferm arba pripuiam sdynl ir tvirtinus irkluotojo kelius dirais. "Kupranugario" formos katamaranai buvo labai patogs vandens turizmo technikos varybose. Plaukiant kaln upmis, iaikjo ir kai kurie j trkumai: blogas iilginis standumas, sumajs skersinis stabilumas, kai srov praddavo skandinti nemao ploto ploki den, sudtingesn rmo konstrukcija (kai kuriems modeliams i viso negalima panaudoti medinio rmo). Todl kaip kompromisas tarp senosios hidrodinaminiu poiriu idealiausios "banano" formos ir "kupranugario" formos atsirado "pusiau kupranugario" formos gondolos, kurios dabar labiausiai ir paplit.

Paprastai laikoma, kad kanojinis klpjimas priartina katamarano irkluotoj prie vandens ir tuo paiu padidina jo irklu aprpiam sektori alia laivo. I tikrj yra ne visai taip, ypa pusiau kupranugario formos katamaranuose. emiau atsiduria irkluotojo keliai, bet ne rankos. Realiai tiek sdint ant apvalios gondolos, tiek klpant ant paeminto denio pasiekti irklu galima madaug vienodai toli. Taiau klpjimas turi visai kit privalum, btent, tvirt irkluotojo keli fiksavim dirais, todl nereikia rpintis, kad neikristum i bang ir srovi mtomo laivo ir galima pilnai atsidti vairavimui.

Vis dlto net ir nemao trio geri pusiau kupranugario formos iuolaikiniai dvivieiai katamaranai per silpni ekstremaliai sudtingoms upms, ypa kai nepakankama irkluotoj kvalifikacija, kas esant dabartiniam moni uimtumui ir neliekant laiko treniruotms tapo danu reikiniu.

Problem sprsti vl bandoma laivo pasyvaus stabilumo didinimo keliu, apribojant jo gabaritus. 2000aisiais metais Aleksejaus Grigorjevo vadovaujama Maskvos firma "Raftmaster" pagamino 3 kubini metr trio dviviet katamaran su 0,9 m diametro gondolomis. Kad laivas bt lengviau valdomas, apatin, vandenyje esanti gondolos dalis buvo, palyginus, trumpa. Virutin, kuri ir sudar pagrindin katamarano tr, atvirkiai, prailginta laivagal, kad ivengti apsivertimo per gal bakose. Katamaranas turjo dar vien originali konstrukcin ypatyb, btent, pripuiamus skersinius, kuri paskirtis ivengti avarijos, lus skersiniams rmo elementams. Irkluotojai klpjo nedidelse 40 cm auktyje nuo gondolos apaios esaniose plokiose aiktelse, rengtose tarp pripuiam skersini. Tarp i skersini ir gondol itemptas denis sudar udar kokpit, kur galima buvo patalpinti, daiktus, papildomus keleivius, video operatori. Katamaran plaukiojant sudtingomis Turkijos upmis usak inomas Rusijos vandenininkas Sergejus Lagoda, garsjantis pastoviu ypa sudting niekieno nepraplaukt marrut turmavimu su moni aukomis. Jau po pirmo ygio tapo aiku, kad katamaranas pasiteisino. Man paiam teko tuo sitikinti, irint pas A. Grigorjev filmuot ygio mediag. Nors S. Lagodos gula nepasiymi dideliais katamarano vairavimo sugebjimais, laivas gerai valdosi, atleidia daugel irkluotoj klaid, labai stabilus bakose ir prispaudimuose. iuo katamaranu S. Lagoda plaukioja Turkijos upmis iki iol.

Taiau ambicingo buvusio Rusijos armijos valgybos pulkininko, vis gyvenim paventusio kovai su lstanio vandens stichija, galvoje ymiai drsesni planai. Jau deimti metai, kai S. Lagoda ruoiasi sudtingiausios iki iol nepraplauktos Himalaj ups Brahmaputros turmui. Brachmaputros debitas apie 1000 kubini metr, nuolydis sudtingiausiame 100 km ilgio ruoe 40 60 m/km, tame tarpe keli 30 40 m aukio kriokliai. 1997 metais Lagodos grup isiruo Himalajus, taiau patekti prie Brahmaputros jie nepajg neuteko pinig apmokti Kinijos valdios iduodamam leidimui. 2002 metais Brahmaputr plaukti band amerikiei kajakinink ekspedicija, vadovaujama Skoto Lindgreno i Kalifornijos. Amerikieiai veik dal ups, taiau uvus vienam i draug, turjo pasitraukti.

Brahmaputros ekspedicijai Lagoda sugalvojo special plaust, sudaryt i dviej vienas su kitu sujungt apvalaus krepio pavidalo moduli. Du sukryiuoti pripuiami "krepio" lankai, plaustui pasvirus ar apvirtus, turjo grinti j pradin padt. Plaust S. Lagodos usakymu pagamino Novosibirsko firma "Kulik" (Maskvos "Raftmasteris" atsisak gaminti, nes A. Grigorjevas S. Lagodos projekte mat rimt trkum savaiminio sausinimo sistemos nebuvim). "Tibetu" pavadintas plaustas buvo pagamintas pagal vienasluoksn technologij i prancziko audinio Ferrari 905 (belgik jo analog B6000 naudojame ir mes). Plaustas buvo 17 kubini metr trio ir svr 350 kg. Valdytis jis turjo 2 elektriniais varikliais. iek tiek prisidti prie valdymo galjo ir "krepiuose" klpantis 6 moni ekipaas su kanojiniais irklais. Visumoje plausto konstrukcija primin amerikiei kosminio zondo Mars Pathfinder pripuiam nusileidimo rengin.

2002 met rugsjo 3 d. Arguto upje Altajuje plaustas buvo ibandytas su 4 moni gula, kuri sudar pats Sergejus Lagoda, du seni jo bendraygiai Aleksandras Zorinas ir Sergejus Kriukovas ir garsusis Altajaus vandenininkas profesionalas Aleksandras Provatorovas. Bandymui S. Lagoda pasirinko sudtingiausi, iki tol nepraplaukt 5 km ilgio Arguto ruo vadinam "Karagemo prasiverimu" ("Karagemskij proryv"). iame ruoe apie 150 kubini metr per sekund debito up nukrenta emyn 240 m. Taiau daugiau negu pus io perkritimo tenka paiai sudtingiausiai 1 1,2 km ilgio atkarpai, kur vanduo virsta emyn per didiulius riedulius 5 6 m aukio kriokliais (nors ir nevisai vertikaliais, nes vandens daug). Deja, bandymo metu ruduo buvo sausas ir ruou tekjo tik apie 80 kubini metr per sekund vandens. Japonik elektros varikli sraigtai sulo dar prie plaukiant "Karagemo prasiverim", o pats plaustas strigo tarp akmen ruoo pradioje. Pasiteisino Aleksejaus Grigorjevo bktavimai: krepiai su aklinu dugnu prism kelet ton vandens ir ijudinti plaust tapo nemanoma. Nepavyko nustumti laivo nuo akmen ir ipjovus dugnus. Tik nakt, dl alio sumajus slgiui gondolose, plaustas pats pajudjo ir nuslydo uutek prie kranto. Neaiku, kuo viskas bt baigsi, jei laivas bt ustrigs emiau, ruoo viduryje.

Nors bandymas nepavyko, S. Lagoda liko sitikins, kad ymiai vandeningesnei Brahmaputrai "Tibetas" tiks. Tik pinig ekspedicijai (apie 400000 JAV doleri) nepavyksta surinkti iki iol.

O "Karagemo prasiverimas" buvo skmingai veiktas metais vliau maesniu ir manevringesniu laivu karabuberiu. Bet pirma iek tiek smulkiau apie i neprast plaukimo priemon.

1986 metais Gerasimovo vadovaujama Novokuznecko turist grup plauk esteriais Kitojaus upe Sajanuose. Kad apsaugoti irkluotojus nuo smgi uolas, vieno i esteri gondol galai buvo smarkiai uriesti vir. ygio metu kakas juokais pasil sujungti iuos galus krv, paveriant gondol riestainiu. Konstantinas Eriksonas tai pairjo rimtai, ir grs namo sdo prie brini. Pavasariop idj pavyko gyvendinti. Naujasis laivas i principo tas pats "valetas", tik su udaromis riestainio pavidalo gondolomis. Irkluotojai (ir keleiviai) sdi "riestainio" viduje, prisiseg saugos dirais. iedin gondol forma ir asimetrikas ekipao isidstymas utikrina didel stabilum, taiau ir apsiverts laivas savaime grta pradin padt. Nauja plaukimo priemon gavo karabuberio vard jauniausiojo Novokuznecko klubo vandenininko, kuriam daniausiai tekdavo priptinti gondolas, pavarde Karabiberis garbei. Danai karabuberis vadinamas tiesiog "bubliku". Vidutinio karabuberio techniniai duomenys tokie: ilgis 4,0 m, plotis (iorinis "riestainio" diametras) 2,7 m, plotis ties vaterlinija apie 1,3 m, denio auktis nuo pagrindo 0,50 m, gondolos diametras 0,9 m apaioje ir 0,7 m viruje, bendras tris 4,5 kubiniai metrai, svoris 50 kg. Karabuber valdo du mons, kanojiniais irklais stumdydami skersai plaukimo krypiai. Be ekipao dar gali plaukti vienas arba du keleiviai. Karabuberis praktikai negali plaukti stoviniu vandeniu, stabdosi bakose (kas kartais ir naudinga, kad sptum suvairuoti) ir sunkiai vartuojasi. Taiau jis gali praplaukti tokius slenksius, kur visos kitos, dvi ar daugiau viet turinios, plaukimo priemons bejgs. Be to reikia paymti, kad karabuberio vandenyje esanios dalies plotis maesnis negu dvivieio katamarano. Taigi jis gali pralsti per palyginti siaurus tarpus tarp akmen. Siauresni u j tik vienkorpusiniai laivai. Dl vis i savybi karabuberis tinka plaukimui autonominiame reime ekstremaliai sudtingomis upmis, gelbjimo darbams, klient plukdymui sudtingais marrutais, kajakinink grups krovinio transportavimui ir panaiai.

Kas metai karabuberio populiarumas auga. Taiau i pradi, kaip ir visos naujovs "bublikas" buvo sutiktas nepatikliai. Tik A. Provatorovas, 1989 metais pamats naujj laiv, ikart vertino jo galimybes ir savo ygiais j ipopuliarino. "Bubliku" buvo bandom veikti t pat "fantastikai" sudting" ebdar Altajuje, skmingai praplaukti 4,5 ir 7 m aukio Onoto kriokliai Sajanuose, emutin iulios krioklio dalis (vl Altajuje), Aruno ups auktupys Himalajuose, kelios Piet Amerikos ups ir gal gale tas pats "Karagemo prasiverimas", nors ir po 13 met bandym.

Pirm kart patys to nenordami 1990 met geguyje "Karagemo prasiverim" karabuberiu plauk A. Provatorovas su novokuzneckieiu Anatolijumi uliku. Pataik ant aukto vandens ir pastoviai sukami apie ilgj "bubliko" a, vyrai buvo ant smons praradimo ribos ir atsigavo, laivui ustrigus pirmajame "Karagemo prasiverimo" tredalyje. I ten isigelbjo, naudodamiesi nuo kranto numesta virve. T pai met rugpjtyje S. Lagodos komanda keturvieiu katamaranu praplauk maiau sudting emutin Karagemo prasiverimo" tredal. Po penki met Rusijos empiono Dmitrijaus Mariuko grup keturvieiu katamaranu ir plaustu startavo iek tiek aukiau negu Lagoda. Ruoo pabaigoje nuo plausto buvo nuplautas ir uvo Andrejus Volkovas. 1998 metais Lagodos bandym skmingai keturvieiu katamaranu pakartojo maskvieio Sergejaus erniko grup. 1999 metais Provatorovo komanda dviem karabuberiais praplauk vis ruo, taiau dl eils klaid ir netikusios vieno karabuberio modernizacijos uvo Stanislavas Voronko (ikrito ir negaljo lipti atgal laiv). Po to sek jau mintas "Tibeto" bandymas. Ir gal gale 2003 met rugpjio 24 d. Lagodai surinkus didel palaikymo ir filmavimo komand, barnaulieiai Aleksandras Provatorovas, Vladislavas Zyrianovas ir Sergejus Bloinas emo vandens slygomis Karabuberiu skmingai veik vis "Karagemo prasiverim".

iuo metu karabuberis pats saugiausias laivas ekstremaliai sudtingiems vandens marrutams. Pagal karabuberio ir "Tibeto" stabilizavimo princip, dl ems gravitacijos pasvirus ar apsivertus sugrti pradin padt, galima sukurti ir kitokios formos turistines plaukimo priemones, tame tarpe ir turinias galimyb plaukti priek. Pavyzdiui, "Drakare" esame suprojektav ir iband du tokio tipo laiv sumaintus modelius. Deja, pagaminti natralaus dydio toki plaukimo priemon nemaai kainuoja, todl neturdama konkretaus usakymo, jokia firma tuo neusiima.

Neirint karabuberio sugebjimo saugiai veikti sudtingiausias klitis, dl galimybs plaukti greiiau u srov populiaresni didelio trio, bet riboto ilgio specials keturvieiai ir dvivieiai katamaranai. Aleksejus Grigorjevas vis svajojo ir prie mirt spjo suprojektuoti sumaint ir dailesn superstabilaus S. Lagodos katamarano versij. 2005 met pradioje "Raftmasterio" pagamintas pavyzdinis modelis sukl didiul susidomjim. Deja, uvus Aleksejui, nauj ir sudtingesni laiv gamyba eiliniais usakymais uverstame "Raftmasteryje" ustrigo. Kiek kitokia superstabilaus dvivieio katamarano konstrukcija, apjungiant S.Lagodos katamarano ir pernai ms sukurto bermio "Mustango" privalumus dabar baigiama kurti "Drakare".

Baigdamas noriau palinkti sudtingesniais marrutais plaukiojantiems keliautojams neumirti senos tiesos: kad ir koks saugus ir galingas bebt laivas, sudtingo ups ruoo praplaukimo skm lemia irkluotoj sugebjimai ir patyrimas. Ypa to nereikt pamirti keturviei katamaran guloms, kuri techninis pasiruoimas ir "susiirklavimas" turt bti ypatingai geras. Nemaai svarbu ir tinkamas laivo parinkimas konkreiam marrutui. Plaustai ir keturvieiai katamaranai labiau tinka didelio debito, bet maiau technikai sudtingoms upms. Maesnse, dideliu nuolydiu ir klii tankumu pasiyminiose upse jie lauomi ir plomi, arba tiesiog apneinjami krantu. ia labiau tinka dvivieiai katamaranai, karabuberiai arba (esant maksimaliai dideliam nuolydiui su kriokliais ir kanjonais) pripuiami ir juo labiau (jei yra galimyb nusigabenti) polietileniniai kajakai.
Didelio trio trumpas dvivietis katamaranas ulymano ups slenkstyje AltajujeA. Grigorjevo konstrukcijos S. Lagodos katamaranas Firtinos upje TurkijojeS. Lagodos plaustas "Tibetas", pagamintas Novosibirsko firmoje "Kulik"Karabuberis Aruno upje HimalajuoseKarabuberis veikia 5,5 m Onoto ups kriokl Sajanuose


DRAKAR © 2010 – 2022
Norėdami daugiau sužinoti apie jus dominantį laivo modelį arba užsakyti nestandartinį gaminį skambinkite: +370 686 03309
arba rašykite: drakarlt@gmail.com