naujienos produkcija technologija žygių aprašymai straipsniai

Straipsniai

uoliai nuo kriokli pripuiamais kajakais


Tekstas: Alvydas Barzdnas, Julius Barzdnas

2005 10 20


uolis nuo krioklio ne tik didelis malonumas kajakininkui ir efektingas reginys irovams. Lietuvoje, kur nra sudting upi, uoliai nuo dirbtini kriokli utvank praskaidrina vandens turisto gyvenim, belaukiant ygio kalnus. Rimtuose ygiuose, ypa technikai sudtingais kaln upi auktupiais mokjimas veikti krioklius isprendia daug problem: ivengiama sudtingo daug laiko reikalaujanio apsineimo, utikrina keliautoj saugum atsitiktinai pakliuvus kriokl neinomoje upje, sutrumpja laikas skirtas ups valgymui, (nedideli kriokliai paprastai veikiami be valgybos) ir prajimui prie ups (plaukim galima pradti daug aukiau, ten, kur utenka vandens).

Taiau okinti nuo kriokli, neturint tam tikr gdi, nemaa rizika, todl to reikia mokytis, pradedant nuo maesni, poros metr aukio kriokli ir palaipsniui pereinant prie auktesni. Perskait straipsn, veikti krioklius neimoksite. Tai tik bendri patarimai, o tam, kad imokti reikalinga praktika.

Vis pirma norime atkreipti dmes, kad kalba eina apie krioklius su daugiau ar maiau vertikaliai krentaniu vandens srautu. veikti nuoulnias, kad ir didelio aukio nuopylas daug paprasiau ir danai manoma su bet kokia plaukimo priemone.

Kuo maesnis ups debitas ir kuo didesnis krioklio auktis, tuo statmeniau krenta vanduo. Todl daugiausiai vertikali kriokli bna auktupiuose, kur didelis ups nuolydis ir maas debitas. ia tokie kriokliai gali eiti kaskadomis vienas po kito. Vertikals kriokliai didelse upse pasitaiko ymiai reiau ir paprastai bna susij su tam tikra geologine situacija toje vietoje.

Jau keli deimtmeiai kriokliai skmingai veikiami polietileniniais kajakais (pasaulio rekordas 35m). Dauguma plaiau inom pripuiam plaukimo priemoni nepritaikytos bent kiek auktesni vertikali kriokli veikimui. Iimtis specialus sibiriei sukurtas, automatikai po apsivertimo "ant kylio" atsistojantis pripuiamas 2vietis laivas karabuberis (rekordas 5,5m aukio krioklys Onoto upje Sajanuose). Taiau karabuberis labai specifin plaukimo priemon su siaura panaudojimo sritimi. Daugumai katamaran jau madaug 3m aukio vertikalus krioklys riba. Krisdami nuo aukiau, jie danai veriasi per priek. Neblogai krioklius veikia raftai, taiau, kaip taisykl, ibarstydami didesn gulos dal, nes rafte irkluotojas negali stabiliai sitvirtinti. Be to vis mint pripuiam laiv gabaritai per dideli plaukti kaln upi auktupiais, kaip tik ten, kur daugiausia kriokli. K daryti, jei nusigabenti polietilenin kajak tokias vietas be malnsparnio praktikai nemanoma?

Ieitis, atrodo, bt lengvesni u polietileninius, kompaktikai susipakuojantys pripuiami kajakai. Taiau Vakaruose, kur mons turtingesni ir kur net auktai kalnus galima uvaiuoti automobiliu ios pripuiam kajak savybs nelabai vertinamos. Paprastai jie naudojami ekspedicijoms negyvenamuose ems rutulio rajonuose arba iaip poilsiniam pasiplaukiojimui, o ne sudting klii veikimui. Todl net ir geriausi iuolaikini pripuiam kajak forma, tris ir savaiminio sausinimo sistema nepritaikyti uoliams nuo auktesni vertikali kriokli.

Lietuvoje, atsiradus kaln upse plaukioti pritaikytai "Saidei", pirmieji okinti nuo kriokli pradjo "Viking" klubo nariai. Laikui bgant, "Saids" forma vis labiau buvo pritaikyta iam tikslui. Vliau pasirods kajakas "Edelveisas" jau specialiai buvo projektuojamas, atsivelgiant tai, kad jam teks veikinti vertikalius krioklius.

Kol kas maksimalus "Saidmis" ir "Edelveisais" veikt kriokli auktis nedidelis vos 4,5 metro. Taiau tai toli grau ne laiv galimybi riba paprasiausiai ygiuose nebuvo susidurta su didesnio aukio pakankamai vandeningais vertikaliais kriokliais.

Taigi, js esate neblogai vald "Said" ar "Edelveis", utikrintai jauiats su jais audringame vandenyje ir norite ibandyti uolius nuo krioklio ar utvankos. Nuo ko pradti? Turbt, nereikia aikinti, kad almas ir pakankamo trio (ne maiau 15 litr) gelbjimo liemen btini. Po to reikia kruopiai apirti kriokl. vertinti tiesaus plaukimo kriokl galimyb, ar sudtinga srovi struktra, ar neukibsite u krioklio briaunos. Toliau ityrinkite krentant vandens sraut, vis pirma, ar nra pakeliui styrani uolos kyuli arba, dar blogiau, betono gabal su armatra, jei okate nuo dirbtins utvankos. Ypa gerai reikia ityrinti duob po kriokliu: ar ji pakankamai gili ir vari, ar nra srovi, traukiani krioklio bortuose iplautas "kienes". Vis t geriausia padaryti plaukiojant kajaku apatiniame krioklio bjefe. Jei viskas varu, numatykite uolio trajektorij, pasirinkdami kiek galima homogenikesn krentanio vandens srauto dal ir saugiausi nusileidimo viet. Nuo dirbtini utvank krentantis vandens srautas daniausiai bna pakankamai homogenikas, jei tik utvanka neapirusi. Tuo tarpu nuo natralaus krioklio vanduo gali kristi per krioklio plot labai netolygiai, susisukti srautu, ar net keliais vienas kit atsitrenkianiais srautais. Todl reikia i anksto numatyti laivelio elgsen ioje sudtingoje srauto struktroje ir atitinkam savo reakcij.

Dar vienas svarbus veiksnys js psichologin bsena. Natralu, kad prie veikiant sudting klit kiekvienas mogus daugiau ar maiau jaudinasi. vertinkite, ar js jaudinimasis, nesutrukdys susikoncentruoti, ar galva pakankamai blaivi, kad ikilus nors menkiausiai problemai, galtumte per sekunds dalis atitinkamai reaguoti. Jei nesate pakankamai ramus, geriau uol atidkite.

Krioklio apaioje iek tiek emiau js nusileidimo vietos kitame kajake turt sdti draugas, pasiruos prireikus gelbti jus, arba gaudyti apvirtusi js valt ar paleist irkl. Dar geriau, kai yra keli gelbtojai: tada ariausiai krioklio esantysis gelbja mog, o emiau stovintysis srovs neamus daiktus. Nepamirkite taip pat tinkamoje vietoje pastatyti fotograf ar videooperatori. Nufilmuota mediaga pravers ne tik atsiminimui. J perirdami galsite analizuoti savo veiksmus uolio metu ir taisyti klaidas.

sd kajak, sitaisykite, kiek galima patogiau. Susireguliuokite koj ir nugaros atramas taip, kad keliai bt pusiau sulenkti. Ypa svarbu gerai atiderinti kelius fiksuojani dir ilg. Jei jie bus per laisvi, uolio metu atsilous atgal, nukris, ir js ilksite i valties priek. Jei perdaug standiai tempti, sunku bus i j isilaisvinti apsivertus. Ypa tai atkreipkite dmes, jei naudojats ne "Saide" ar "Edelveisu", o kokio nors kito modelio laiveliu. J dir tvirtinimo vieta daniausiai nenumatyta uoliams nuo kriokli.

Pati uolio pripuiamu laiveliu technika skiriasi nuo uolio polietileniniu kajak technikos. Kadangi pripuiami kajakai gerokai ilgesni u krikinginius polietileninius, j nemanoma uolio metu ilaikyti horizontalioje padtyje ir nusileisti ant dugno (vadinamas uolis "bufu"), nors toks uolis pripuiamo kajako irkluotojui bt visai neskausmingas, skirtingai negu polietileninio. Pripuiamas krenta beveik vertikaliai nosimi emyn, taiau dl didelio trio panyra ymiai maiau negu polietileninis. Jei pripuiamo laivelio priekis maai uriestas, atsitrenks vanden, jis paprastai veriasi per nos. Esant normaliam priekio urietimui ir triui, laivelio priekis juda po vandeniu gilyn ir priek ir po truput ikyla. Laivagalis tuo metu nusileidia ant vandens ir patenka po krintaniu srautu, kuris j priskandina tuo smarkiau kuo didesnis laivagalio plotas horizontaliame pjvyje, ir kuo ltesnis vandens ibgimo i kokpito greitis (maiau efektyvi savaiminio sausinimo sistema). Irkluotojui nespjus laiku pasilenkti priek, laivelis iuo momentu gali apsiversti per gal.

Kajakui ukliuvus u krioklio briaunos, arba irkluotojui padarius klaid, galimas kritimas nuo krioklio striai arba net onu. Jei irkluotojas stengiasi ilaikyti lygsvar, ir plaukiama didel bort tr turini "Saide", toks kritimas toli grau ne visada baigiasi overkiliu, jei tik nusileidus laiku spjama "pabgti" nuo i viraus krentanio srauto.

inodamas laivelio elges vairiais uolio momentais, irkluotojas pats turi atitinkamai elgtis, jei nori nuokti skmingai. Vis pirma, kad laivelis nesmigt visikai vertikaliai, o nusileids kiek galima greiiau nutolt nuo krentanio i viraus vandens srauto, prie uol reikia ivystyti kiek galima didesn greit. Ypa svarbu paskutinis stiprus yris. Pradjus kristi, stipriai atsiloiama atgal, taip palengvinamas laivo priekis ir neleidiama jam kristi visikai statmenai. Nusileidus ir pradjus laivui pereidinti horizontali padt, irkluotojas turi i beveik gulsios padties staigiai palinkti priek ir pradti irkluoti pirmyn, kad laivagalis bt maiau skandinamas. Irkl kritimo metu geriausia laikyti prie save krtins lygyje statmenai arba truput striai laivo korpusui, kad galima bt spti greitai pradti irkluoti arba, virtimo ant ono atveju, mente atsiremti vanden. Sunkiau skmingai nuokti, kai vandens maai, ir jis krenta emyn. Esant didesniam debitui, vanduo nuo krioklio briaunos krenta iek tiek maesniu negu 90 laipsniu kampu, ir nuokimas ymiai palengvja.

Nenusiminkite, jei pradjus treniruotis ne i karto pavyks skmingai nuokti. Apsivertimas nra baisus, jei js jam pasiruos, duob po kriokliu vari, o apsauga patikima. Pabandykite pagalvoti, k darte ne taip, ir vl bandykite. inoma, nereikia piktnaudiauti daug kart okinjant ten, kur apatinis krioklio bjefas nelabai varus ar nepakankamai itirtas. Tokiu atveju anksiau ar vliau gali atsitikti nelaim.

Dar kart norime pabrti, kad is straipsnis nra isami instrukcija, o tik savo patirties apibendrinimas. okinti nuo kriokli galima imokti tik okinjant. Visa bda, kad natrali kriokli ms krate nra. Belieka treniruotis, okinjant nuo ariausiai js gyvenamos vietos esani utvank. Daug kam gerai inoma Vilnel tvenkianti Belmonto utvanka netoli Vilniaus, Kavarsko utvanka ant ventosios, Bezdons upelio utvanka netoli jo tekjimo Nr, keturi pakop (bendro 10m aukio) Dubingos utvanka prie Pabrads. Aplamai utvank Lietuvoje yra nemaai, tik toli grau ne visos tinkamos uoliams, o ir tinkamas ne visas ino vandens turistai.

Natrali iki 8m aukio kriokli ariausiai Lietuvos yra iaurs Estijoje, netoli Talino: Jagalos, Keilos ir kitose upse, taip pat Rusijoje Leningrado srityje i iaurs Lagodos eer tekaniuose upeliuose (auktis 2 7 metrai). Keliaujant toliau iaur, jau rimt kriokli galima surasti iaurs Karelijoje ir Kolos pusiasalyje. Sibire kriokli yra Altajuje ir ypa daug Ryt Sajanuose, bei Putoranuose.

DRAKAR © 2010 – 2022
Norėdami daugiau sužinoti apie jus dominantį laivo modelį arba užsakyti nestandartinį gaminį skambinkite: +370 686 03309
arba rašykite: drakarlt@gmail.com