naujienos produkcija technologija žygių aprašymai straipsniai

Straipsniai

Ar plaukiosime katamaranais?


Tekstas: Jurgita Sorokait, Alvydas Barzdnas

2004 06 10


"Gali plaukt per bal ir per okean, nr geresnio laivo u katamaran", dainuojama vienoje rus turist dainoje. Tuo tarpu daugumai ms tautiei, tame tarpe ir kai kuriems vandens turistams, katamaranas paprastai asocijuojasi su slenksttomis kaln upmis. Kaip gi yra i tikrj? Remdamiesi savo ilgamete plaukiojimo katamaranais bei j gamybos patirtimi, pabandysime plaiau panagrinti klausim.
            Laivininkystje katamaranu vadinamas laivas, sudarytas i dviej vienod korpus, aukiau vaterlinijos tarpusavyje sujungt rmu arba tilteliu. Nuo ilos senovs mediniais katamaranais plaukioja Polinezijos sal gyventojai. Ipopuliarjus buriavimo sportui, XX amiuje atsirado katamarano principu pastatytos jrins lenktynins jachtos, kurios ivysto didesn greit, negu vienkorpusiniai laivai. Du korpusus taip pat turi kai kurie iuolaikiniai krovininiai, gelbjimo bei vairs specialios paskirties laivai.

Plaukioti upmis skirti pripuiami turistiniai katamaranai ms broli latvi iradimas. Jie pasirod atuntajame prajusio amiaus deimtmetyje kaip pigus ir lengvai savo jgomis pagaminamas karkasini baidari pakaitalas. Tai buvo siauri, nedidel gondolos diametr turintys dvivieiai laiveliai, irkluojami baidariniais irklais. Netrukus i konstrukcija transformavosi ymiai platesn didesns keliamosios galios kanojiniais irklais valdom keturviet variant ir labai greitai paplito po vis Taryb Sjung. Deimtmeiu vliau, vertin katamarano galimybes per tarptautines varybas ujos bei Kolorado upse, Amerikos "Aire" firmos atstovai per 3 dienas pagamino pirmj amerikietik model. Tok spart katamarano paplitim slygojo visa eil jo nauding savybi, o ypa nesudtingas pagaminimas ir panaudojimo universalumas. Katamaranas vienodai gerai tinka poilsinms eimyninms kelionms, vejybai, nardymui, mokslinms ekspedicijoms, gelbjimo darbams ir, aiku, patiems sudtingiausiems ygiams kaln upmis.

Jis pakankamai greitas, labai stabilus, lengvai ir efektyviai valdomas, gali veti didel krovin. Be to jis praktikai nepaskandinamas, nes neturi udaro kokpito. I vis turistini laiveli katamaranas maiausiai sveria (jei rmas daromas i medio starto vietoje), todl j galima imti marrutus su ilgu prijimu prie ups.

Turistinio katamarano konstrukcij sudaro dvi pailgos pripuiamos gondolos, tarpusavyje sujungtos staiakampiu metaliniu arba mediniu rmu. Rmas suteikia konstrukcijai standum ir kartu atlieka platformos, skirtos monms sussti ir daiktams sukrauti, vaidmen. Paprastai rmas daromas i 4 iilgini ir 3 6 skersini 30 60 mm diametro metalini vamzdi arba medini karteli (tam geriausiai tinka alias beras). Standumui padidinti danai naudojamos viena arba dvi striains arba tarp iorini rmo kamp itempti lynai. Denis daromas retai, nes apsivertus sudtingose upse trukdo gulos nariams ilysti i po apversto laivo. Irkluotojai sdi ant kuprini, pririt prie gondol (kelioninis variantas) arba klpo, remdamiesi upakaliu pripuiamas sdynles (sportinis variantas). Koj pdos arba keliai fiksuojami specialiomis kilpomis.

Katamarano gondol sudaro apvalkalas, susitas i tvirto sintetinio audinio, ir jo vid sidedantis balionas, pagamintas i oro nepraleidianios mediagos. Apvalkalas suteikia gondolai norim form ir kartu saugo vidin balion nuo mechanini paeidim. Apatin apvalkalo dalis daroma i guma dengto kaprono arba lavsano su polivinilchlorido (PVC) arba poliuretano (PU) danga. Dl to ji tampa slidesn ir sunkiau paeidiama. Vidiniai balionai gaminami i plonesnio, guma, PVC ar PU dengto, kaprono. Apvalkalo onuose prisinamos specialios kilpos gondolai prie rmo pritvirtinti. Gondol forma vairi, taiau populiariausios bei universaliausios aptakios hidrodinamins formos cilindrins gondolos. Keturviei katamaran gondol ilgis paprastai bna 4 5 m, diametras 0,5 0,7 m, o viso katamarano plotis 1,8 2,2 m. Dviviei kanojiniais irklais irkluojam katamaran ilgis 3 4 m, gondol diametras 0,45 0,6 m, plotis 1,5 1,8 m. Katamarano, skirto plaukoti nesudtingais marrutais gondol tris litrais turi bti madaug 3 kartus didesnis u numatom vidutin apkrovim (moni ir daikt svoris) kilogramais. Katamaran, naudojam 5 6 sudtingumo kategorijos kaln upse, gondol tris paprastai virija irkluotoj su kroviniu svor 4 5 kartus.

Pripuiam turistini katamaran atsiradimas nulm spart vandens turizmo vystymsi devintajame prajusio amiaus deimtmetyje visoje buvusios Taryb Sjungos teritorijoje. Absoliuti dauguma ios alies upi, esani negyvenamuose kaln, taigos ir tundros rajonuose, sisavinta naudojant keturvieius katamaranus. O minto deimtmeio antroje pusje, pasirodius lengviems manevringiems dvivieiams katamaranams su kanojiniais irklais, atjo eil ir maai vandens, bet daug klii turintiems, antros bei treios eils intakams. Sibirietis Vladimiras Lysenko nusileido katamaranu upmis prasidedaniomis aukiausi pasaulio virni laituose.

Vakar alyse, kur niekada nebuvo turistini plaukimo priemoni deficito, katamaranams sunkiau istumti kajakus, raftus bei kanojas, taiau ir ia, baigiantis dvideimtam amiui, katamaran populiarumas spariai iaugo. Kiekviena stambesn pripuiamus laivelius gaminanti firma kasmet pasilo pirkjams bent po vien nauj katamarano model.

Taigi katamarano pranaum prie daugel kit turistini plaukimo priemoni kaln upse rod pats gyvenimas. Kokios gi io laivo panaudojimo perspektyvos ramiose lygum upse ir eeruose?

Lietuvoje dauguma pradedani vandens turist laiko katamaran gremzdiku, ltai plaukianiu nesportiku laivu, netinkaniu maoms upms ir teikia pirmenyb karkasinms baidarms. Tad pabandykime palyginti i dviej laiv tip eksploatacines savybes. Keturvietis katamaranas tikrai nemaas gremzdas ir, plaukiojant nesudtingomis upmis, tikrai maai sportikas, nes skmingai praeina visas nedideles klitis nepriklausomai nuo ekipao veiksm. Greiiu is laivas pilnai gali varytis su baidare, jei tik jis taisyklingai sinchronikai irkluojamas. Esant vienodam laivo ilgiui, katamarano pasiprieinimas vandeniui maesnis negu baidars, o kanojinis irklavimo stilius labiau ergonomikas, todl katamarano ekipaas maiau pavargsta. Taiau kai komanda "nesusiplaukus", katamaranas sukinjasi onus, smarkiai iauga vadinamas induktyvinis pasiprieinimas ir greitis krenta. Dl io efekto katamaranas ir laikomas ltesniu u baidar laivu. To galima ivengti taisius vair, k ir daro kai kurie turistai, keliaujantys ilgomis Karelijos eer grandinmis.

Dvivietis katamaranas su kanojiniais irklais ymiai manevringesnis ir sportikesnis u keturviet, nes jauia kiekvien, net ir silpn irklo mosteljim. Dl maesnio ilgio greiiu jis iek tiek nusileidia baidarei, taiau tik atvirame vandenyje. Kuo maesnis upelis ir kuo daugiau klii, tuo labiau irykja dvivieio katamarano pranaumai, lyginant su baidare. Vis pirma, bdamas nepalyginamai manevringesnis, katamaranas lengvai apeina daugum klii. Antra, didelio atsparumo dka (katamaranas maiausiai paeidiamas i vis turistini laiv) jis gali lautis per uvartas, trankytis akmenis, liauti per seklumas, kas visai neleistina karkasinei baidarei. Net dvigubai maesnis baidars plotis ia retai padeda, sekliuose, akmenimis ir mediais ugriozdintuose ruouose baidars paprastai apsineamos krantu, ieikvojant ymiai daugiau laiko ir jg, negu plaukiant tok ups ruo katamaran. inoma, to negalima pasakyti apie pripuiamas baidares ir kanojas. Pastarosios maai vandens bei daug klii turiniuose upeliuose pranaesns u katamaranus.

Pavasar tirpstant sniegui, kai mai didel nuolyd turintys Lietuvos upeliai virsta srauniomis "kaln upmis", dvivietis katamaranas tampa pagrindine plaukimo priemone jiems veikti.

Plaukiojant didesniuose vandens telkiniuose, ant bet kokio turistinio katamarano nesunku pastatyti kad ir primityvi bur. Naudojant vien i irkl kaip vair, toks katamaranas nesunkiai plaukia statmenai vjo krypiai, o rengus rimtesn bur ir vert, galima plaukioti ir prievjiniais halsais. Yra net speciali pramonini burini katamaran su pripuiamomis gondolomis. Beje, katamaranas vienintelis i turistini burini laiv gali veikti banginio pasiprieinimo barjer ir ieiti glisavimo reim. Plaukiant su varikliu, katamaranas dl mao pasiprieinimo yra ymiai ekonomikesnis laivas u bet koki vienkorpusin valt.

rengus i standiai itempto audinio arba faneros den, katamaran galima paversti puikiu laivu poilsiui, vejybai, nardymui. Didelis denio plotas leidia sudaryti keleiviams norim komforto laipsn: rengti kdutes, staliukus ar net palapin. iuo poiriu katamaranas pranaesnis u raft, taiau reikalauja daugiau laiko visos konstrukcijos sumontavimui. Turistinms firmoms, usiimanioms klient plukdymu, ko gero, bt perspektyvus didelio komfortabiliai rengto daugiavieio katamarano modelis.

Dl savo patikimumo ir didels keliamosios galios katamaranas tinka kaip vandens transporto priemon ilgoms mokslinms, turistinms bei kitokio pobdio ekspedicijoms negyvenamuose rajonuose. Mokslininkams, tiesa, katamaranas kol kas nelabai prastas laivas, taiau kuriant filmus apie laukin gamt, arba iaip stengiantis nusigauti maai itirtus ems kampelius, katamaranai ne kart buvo naudojami. Beje autoriams teko konstruoti specialius katamaranus pirmai Lietuvos Vokietijos turistinei ekspedicijai Afrik.

Dar viena teigiama katamarano savyb tai maa kaina. Konsultuojant didesn vandens turisto patyrim turiniam draugui, katamaran galima pasigaminti paiam, o perkant gatavas gondolas be rmo, teks sumokti gerokai maiau negu u baidar.
            Daugiausia katamaran pagaminama Rusijoje. Garsiausios firmos "Triton" (Sankt Peterburgas), "Raftmaster" (Maskva), "Kulik" (Novosibirskas). Amerikos firmos "Sotar", "Aire", "Hyside Inflatables" gamina vadinamuosius kataraftus katamaranus su sdyne per vidur valdomus akademinio tipo irklais. Jie daugiausia naudojami vejybai. "Sotar" yra sukrusi ir iuolaikin vienvieio, baidariniu irklu irkluojamo katamarano model.

Plaukimui sudtingomis upmis geriausiai tinka "Raftmaster" ir "Drakar" katamaranai. Jie pasiymi kruopiai apskaiiuota geometrija, be to gali bti naudojami su mediniu rmu, kas aktualu negyvenamuose kratuose.
Paprasiausias dvivietis katamaranas su mediniu rmuPusiau kupranugario formos lietuvikas "Drakar" katamaranasKeturvietis "Raftmaster" katamaranasLatvikas katamaranas, valdomas baidariniais irklais


DRAKAR © 2010 – 2022
Norėdami daugiau sužinoti apie jus dominantį laivo modelį arba užsakyti nestandartinį gaminį skambinkite: +370 686 03309
arba rašykite: drakarlt@gmail.com